Zasebnost

 
Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine www.musicdedi.si so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot, Uradni list RS, št. 98/2004-UPB2, 126/2007 in 86/2009), na podlagi priporočil GZS in mednarodnimi kodeksi za e-poslovanje.
Upravljalec spletne trgovine www.musicdedi.si je Gregor Pniaczek s.p., Koželjskega ulica 5, 3321 Velenje, Slovenija.

ID ZA DDV: SI92054200 (smo davčni zavezanci)
MATIČNA ŠT.: 3064549000
Družba je vpisana pri AJPES, številka vpisa VEM: 0112-82-20121030-000069

Z uporabo spletne strani se strinjate s pogoji poslovanja, zato vas prosimo, da si le-te preberete. Gregor Pniaczek s.p. si pridržuje pravico do spremembe splošnih pogojev poslovanja v spletni trgovini www.musicdedi.si

CENE

Cene izdelkov v spletni trgovini www.musicdedi.si so izražene v evrih. V ceno izdelka je vštet DDV. V ceno izdelka ni vštet strošek dostave. Gregor Pniaczek s.p. si pridržuje pravico do spremembe cen brez predhodnega obvestila.

AKCIJE IN PONUDBA

Splošna in akcijska ponudba izdelkov ter cene le-teh v spletni trgovini veljajo do preklica ali razprodaje zalog. Gregor Pniaczek s.p. si pridržuje pravico do umika izdelkov iz ponudbe brez prehodne najave.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Gregor Pniaczek s.p. se obvezuje varovati podatke o kupcih in članih (osebni podatki, podatki o nakupih). Vse podatke, ki jih pridobi v spletni trgovini www.musicdedi.si in vse zbrane podatke, sme uporabljati izključno za izvedbo nakupov. Podatki o kupcih se varujejo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in se v nobenem primeru ne bodo posredovali tretjim osebam. Registracija in/ali vpis osebnih podatkov v spletni trgovini www.musicdedi.si sta potrebna izključno zaradi pravilnega izvajanja storitev spletne trgovine.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

SPLOŠNO

Gregor Pniaczek s.p. se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne trgovine. Zbrane osebne podatke bo Gregor Pniaczek s.p. uporabljal izključno za opravljanje storitev, ki jih ponuja. Gregor Pniaczek s.p. spoštuje zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne trgovine, zato bo storil vse potrebno, da jih zaščiti pred kakršnimi koli kršitvami in zlorabami. Osebni podatki uporabnikov so eno izmed področij, kateremu Gregor Pniaczek s.p. posveča izredno skrb in pozornost, saj se zaveda občutljive narave tega področja.

Posredovanje uporabnikovih osebnih podatkov podjetju je v določenih primerih nujno, da lahko obdelovalec kot ponudnik izpolnjuje svoje pogodbene obveznosti do uporabnika.
Ponudnik zbrane osebne podatke trajno varuje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07) (ZVOP-1), Zakonom o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (angl. General Data Protection Regulation – GDPR).

UPORABA OSEBNIH PODATKOV

Gregor Pniaczek s.p. za potrebe opravljanja storitev, ki jih ponuja, zbira, vodi, obdeluje in shranjuje naslednje uporabnikove podatke:

•    ime in priimek
•    naslove za dostavo
•    firmo oz. naziv pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba)
•    davčno številko pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba)
•    naslov elektronske pošte (uporabniško ime)
•    geslo v šifrirani obliki
•    kontaktno telefonsko številko
•    druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno vnese